วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2555

ปรับปรุงสนามเด็กเล่นแห่งใหม่แต่ยังขาดอุปกรณ์เครื่องเล่นอีกมาก
ประชุมกลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 1 วันที่ 22 มี.ค. 2555 ณ โรงเรียนวัดท้่าเยี่ยม
เพื่อสรรหาคัดเลือกกรรมการกลุ่มชุดใหม่

ประชุมบุคลากรของโรงเรียน วันที่ 23 มี.ค. 2555ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น