วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มพุทไธสง 1

โรงเรียนบ้านเป้า(สุทธิสารอุทิศ)ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มพุทไธสง 1 ระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม 2558
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น