วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมนักเรียน

                  เข้าค่ายทักษะชีวิต วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ไร่คุณพ่อสงบ  แพนแก้ว
กิจกรรมนักเรียน

                  เข้าค่ายลูกเสือประจำปีการศึกษา 2553 ร่วมกับโรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์
                              วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์
วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมครู

ศึกษาดูงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จ.อุดรธานี วันที่ ๒๔ ธันวาคม  ๒๕๕๓

ได้พบปะกับ ดร.สมจิตร สงสาร อาจารย์สอนปริญญาโท ม.กรุงเทพธนบุรี


พิธีเปิดเวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น.