วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

อบรมการพัฒนาการสอนปฐมวัยสู่การประเมินภายนอกรอบ3
วันที่ 14  กรกฎาคม 2554 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
อบรมการสร้างเว็บไซด์GIS ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก
วันที่ 26 กรกฎาคม 2554
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น