วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ขอกราบขอบพระคุณผู้มีจิตใจอันเป็นกุศลทุกท่านที่ร่วมกันบริจาคทำบุญผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ ทางโรงเรียนบ้านเป้า(สุทธิสารอุทิศ)ไม่มีสิ่งหนึ่งประการใดที่จะตอบแทนน้ำใจของท่านที่มีให้อย่างเปี่ยมล้นนี้ได้หมด นอกจากจะขออาราธนาสิ่งศักดิสิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก รวมทั้งพระเจ้าใหญ่วัดหงส์ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ประสบแต่โชคดี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมปราถนาในสิ่งมุ่งหวังทุกประการ เทอญ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น