วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมนักเรียน

                  เข้าค่ายลูกเสือประจำปีการศึกษา 2553 ร่วมกับโรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์
                              วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น