วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ 29 กรกฎาคม 2554

















อบรมการพัฒนาการสอนปฐมวัยสู่การประเมินภายนอกรอบ3
วันที่ 14  กรกฎาคม 2554 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด








อบรมการสร้างเว็บไซด์GIS ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก
วันที่ 26 กรกฎาคม 2554




แจกพันธ์ลูกไก่ไปเลี้ยงที่บ้าน สนับสนุนโดย คุณพีรพงษ์  เฮงสวัสดิ์
วันที่ 28  กรกฎาคม 2554 



รับการตรวจสุขอนามัยจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป้า
วันที่ 27 กรกฎาคม 2554





ที่แปรงฟันของหนู



วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

พิธีทำบุญตักบาตรขึ้นอาคารหลังใหม่ วันที่ 13 ก.ค. 2554