วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.บร.4
1 มิถุนายน 2554 ณ โรงเรียนตงศิริราษฏร์อนุสรณ์

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

อาคารหลังใหม่ของพวกเราเสร็จเรียบร้อยแล้ว
รอวันทำพิธีขึ้นอาคารใหม่ในเร็วๆนี้
ส่วนวันฉลองคงจะประมาณปลายปี 2554 ครับ


ภายในห้องสมุด


ภายในห้องคอมพิวเตอร์

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ขอกราบขอบพระคุณผู้มีจิตใจอันเป็นกุศลทุกท่านที่ร่วมกันบริจาคทำบุญผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ ทางโรงเรียนบ้านเป้า(สุทธิสารอุทิศ)ไม่มีสิ่งหนึ่งประการใดที่จะตอบแทนน้ำใจของท่านที่มีให้อย่างเปี่ยมล้นนี้ได้หมด นอกจากจะขออาราธนาสิ่งศักดิสิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก รวมทั้งพระเจ้าใหญ่วัดหงส์ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ประสบแต่โชคดี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมปราถนาในสิ่งมุ่งหวังทุกประการ เทอญ

งานวันทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 13 เม.ย. 2554 จำนวน 248,999 บาท